Voor optimaal gebruik van deze site, svp JavaScript activeren! Neem een kijkje bij de Premium MM2H verblijsfvergunning, een gouden visum dat aangeboden wordt door Maleisië. Wat zijn de do's en don'ts van het aanvraagproces?
 
 Premium ViP MM2H
De MM2H Visum variant voor ondernemers, zakenlui en beleggers.

Premium ViP MM2H Visum in een Notendop

Het in 2022 gepresenteerde Premium VIP Visum, PVIP in het kort, is vergelijkbaar met andere Gouden Visums in landen als Singapore en Thailand.

Bij dit visum gaat het vooral om vermogende mensen die op zoek zijn naar een verblijfsvergunning voor de lange termijn, waarmee ze, naast hun oorspronkelijke land van herkomst, ook in hun zogeheten Second Home comfortabel kunnen leven.

Met het Premium VIP Visum komen zij niet alleen in aanmerking voor een 20-jarig verblijf in Maleisië, maar met dit zogeheten "Residency Through Investment" initiatief is het ook toegestaan om te beleggen en investeringen te doen. Overigens beschikt dit visum ook over de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 20 jaar.

Vermogenden

Het Premium MM2H Visum is gericht op vermogende burgers, ongeacht land van afkomst. Iedereen die aan de vereisten voldoet, is vrij om een Premium MM2H aanvraag in te dienen. Er is in dezen overigens geen minimale of maximale leeftijdslimiet.

Interesse?

Meer weten over de huidige Premium MM2H voorwaarden en privileges? Klik hier.

Veelgestelde Vragen (Klik de + voor de antwoorden)

Ja, u kunt de aanvraag ook zelf doen. Echter, alleen fysieke aanvragen, d.w.z. op papier, worden aanvaard, ofwel van uzelf, dan wel van een door u aangewezen consulent. Houd er ook rekening mee dat bepaalde onderdelen van de aanvraag niet altijd even eenvoudig zijn, zoals de vereiste voor een visumsponsor. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer gegevens opvragen.
Nee. Het termijndeposito moet bij een lokale bank worden ondergebracht.
Na één jaar looptijd kan maximaal 50% van de depositorekening gebruikt worden, en wel voor de volgende doeleinden: huisvesting, onderwijs of medische zorg.
De medische keuring onderzoekt op de besmettelijke ziekten TB, HIV, malaria en hepatitis. Ja, alle personen ten laste op de Premium MM2H aanvraag moeten de medische keuring ondergaan en uiteraard met succes doorstaan. De medische keuring kan worden ondergaan bij elk willekeurig medische instelling, zolang deze 1) erkend is en 2) zich in dezelfde plaats bevindt als waar de Premium MM2H aanvraag in kwestie is ingediend. Is degene die de Premium MM2H aanvraag indient, bijvoorbeeld a.g.v. zijn of haar vergevorderde leeftijd, niet in staat om een zorgverzekering af te sluiten, dan kan hij of zij worden vrijgesteld van de medische keuring.
Met de juiste ziektekostenverzekering bent u gedekt tegen onverhoopte medische kosten. Omdat er in Maleisië diverse maatschappijen zijn, zowel plaatselijke als internationale, die verzekeringsdiensten aanbieden, raden we u aan om goed onderzoek te doen voordat u uw definitieve keuze maakt. Heeft u behoefte aan een aantal suggesties? Laat het ons weten met onderstaand formulier.
Ja, iedereen met een MM2H Visum mag een huis kopen. Sterker nog, Maleisië is een van de weinige landen waar niet-ingezetenen volledig eigenaar mogen zijn van o.g, zelfs als het zogeheten freehold o.g. betreft, d.w.z. land of een huis waarvan de eigendomsrechten nooit verlopen. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, maar deze zijn alleszins billijk.
Het is per definitie niet toegestaan om tijdens het verblijf in Maleisië in loondienst te treden. Premium MM2H houders ouder dan 50 jaar kunnen echter een verzoek indienen om parttime te werken. Dit verzoek wordt meestal goedgekeurd.
Het duurt meestal zo'n drie maanden voordat de visumaanvraag geheel is verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen, aangezien de aanvraag in bepaalde gevallen ook door partijen buiten Maleisië in behandeling moet worden genomen.
Inkomen uit het buitenland, zoals huurinkomsten, overboekingen en vaste periodieke inkomsten uit dividenden en/of termijndeposito's wordt niet belast. Beleggingsrendement, winst uit investeringen, ongeacht offshore of binnen Maleisië, wordt ook niet belast. Echter, lokaal verdiend salaris en winst op o.g. zijn beide belastbaar.
Ja. En ja, Premium MM2H houders komen in aanmerking voor een banklening tot 80% van de waarde van het bewuste pand. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw vraag verzenden.
U dient een brief van uw overheid te overleggen in het geval van pensioen, of van uw bedrijf in het geval van salaris. U dient tevens drie opeenvolgende maandbankafschriften te verstrekken in het geval van pensioen, of zes opeenvolgende maandbankafschriften in het geval van salaris.
Ja, er dient een borg te worden betaald door degene die de Premium MM2H aanvraag indient; het exacte bedrag is afhankelijk van het geboorteland van de aanvrager. Meer weten? Met onderstaand formulier kunt u meer gegevens opvragen.
Uw kinderen moeten zich eerst inschrijven, waarna u de aanvraag voor uw Premium MM2H Visum kunt indienen.
Als uw aanvraag is gebaseerd op uw schoolgaande kinderen, dan moet hun school zich in de regio bevinden waar uw aanvraag is ingediend.
Nee. Buitenlanders in Maleisië, zo ook Nederlanders, mogen alleen o.g. kopen voor woondoeleinden.
U kunt in dat geval gewoon uw paspoort laten vernieuwen, waarna u het resterende deel van de geldigheidsperiode van uw Premium MM2H Visum kunt laten toevoegen op het desbetreffende immigratiekantoor.
U kunt uw paspoort meenemen naar het immigratiekantoor in de plaats in kwestie, tezamen met alle vereiste documenten, waarna het verlengingsverzoek wordt verwerkt. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw verzoek verzenden.
U dient documentatie te verstrekken waarin de details van de medische aandoening staan beschreven. E.e.a. dient voorts ondertekend te worden door een particuliere arts met een inschrijving bij de Malaysia Medical Council, of anders een door de overheid erkende arts.
Ja, dat is juist. Het kopen of huren van een woning is niet verplicht bij het Premium MM2H Visum.
Het Premium MM2H Visum is risicovrij en kan op elk moment worden geannuleerd, waarop alle relevante bedragen worden terugbetaald. De exact te nemen stappen hangen wel af van de omstandigheden van de bewuste houder van het Premium MM2H Visum. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend oriënterend gesprek over de mogelijkheden van het Premium MM2H Visum? Gebruik onderstaand formulier om een Whatsapp Chat aan te vragen.

  m.  v.


Er zijn nogal wat sites over MM2H met onjuiste informatie. MM2H.nl is op voor het laatst aangepast.
© Insites Pte Ltd
Deze site is beveiligd met Google reCAPTCHA

All information contained herein is correct at time of publication.
MM2H.nl cannot and will not be held accountable for any inaccuracy, omission, or obsolescence that may occur. All rates are subject to change.