Voor optimaal gebruik van deze site, svp JavaScript activeren! Wat zijn de voordelen van het PViP-MM2H, het Gouden Visum Maleisië? | Belastingvrijstellingen, onvoorwaardelijk eigendom van onroerend goed voor niet-Maleisiërs, toegang tot betaalbare gezondheidszorg van hoog niveau, en meer
 
 Privileges ViP MM2H
Wat zijn je rechten en je privileges met het Premium PViP-MM2H Visum?

PRIVILEGES PREMIUM VIP MM2H VISUM

Visumduur
Twintig jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens twintig jaar.

Zakelijk/Loondienst
Het is voor houders van het Premium ViP MM2H Visum toegestaan om in loondienst te werken, een bedrijf te runnen, te beleggen, investeringen te doen, maar ook om een studie te volgen. Er gelden daarnaast voor het Premium ViP MM2H Visum geen leeftijdsbeperkingen.

Minimale verblijfsduur
Niet van toepassing.

Familie Visum
PVIP-deelnemers kunnen hun echtgenoot, kinderen, ouders, schoonouders en een huishoudhulp meenemen als personen ten laste. Uiteraard onder voorbehoud van de bestaande immigratiewet.

Beleggen in onroerend goed
Elk onroerend goed object kan worden gekocht door Nederlanders, tenzij het door de overheid beschermd gebied betreft. Het bewuste object dient wel te voldoen aan de minimale aankoopprijs die van toepassing is voor buitenlanders in het desbetreffende deel van het land.

Veelgestelde Vragen (Klik de + voor de antwoorden)

Ja, u kunt de aanvraag ook zelf doen. Echter, alleen fysieke aanvragen, d.w.z. op papier, worden aanvaard, ofwel van uzelf, dan wel van een door u aangewezen consulent. Houd er ook rekening mee dat bepaalde onderdelen van de aanvraag niet altijd even eenvoudig zijn, zoals de vereiste voor een visumsponsor. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw verzoek verzenden.
Nee. Het termijndeposito moet bij een lokale bank worden ondergebracht.
Na één jaar looptijd kan maximaal 50% van de depositorekening gebruikt worden, en wel voor de volgende doeleinden: huisvesting, onderwijs of medische zorg.
De medische keuring onderzoekt op de besmettelijke ziekten TB, HIV, malaria en hepatitis. Ja, alle personen ten laste op de Premium MM2H aanvraag moeten de medische keuring ondergaan en uiteraard met succes doorstaan. De medische keuring kan worden ondergaan bij elk willekeurig medische instelling, zolang deze 1) erkend is en 2) zich in dezelfde plaats bevindt als waar de Premium MM2H aanvraag in kwestie is ingediend. Is degene die de Premium MM2H aanvraag indient, bijvoorbeeld a.g.v. zijn of haar vergevorderde leeftijd, niet in staat om een zorgverzekering af te sluiten, dan kan hij of zij worden vrijgesteld van de medische keuring.
Met de juiste ziektekostenverzekering bent u gedekt tegen onverhoopte medische kosten. Omdat er in Maleisië diverse maatschappijen zijn, zowel plaatselijke als internationale, die verzekeringsdiensten aanbieden, raden we u aan om goed onderzoek te doen voordat u uw definitieve keuze maakt. Heeft u behoefte aan een aantal suggesties? Laat het ons weten met onderstaand formulier.
Ja, iedereen met een MM2H Visum mag een huis kopen. Sterker nog, Maleisië is een van de weinige landen waar niet-ingezetenen volledig eigenaar mogen zijn van o.g, zelfs als het zogeheten freehold o.g. betreft, d.w.z. land of een huis waarvan de eigendomsrechten nooit verlopen. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, maar deze zijn alleszins billijk.
Het duurt meestal zo'n drie maanden voordat de visumaanvraag geheel is verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen, aangezien de aanvraag in bepaalde gevallen ook door partijen buiten Maleisië in behandeling moet worden genomen.
Inkomen uit het buitenland, zoals huurinkomsten, overboekingen en vaste periodieke inkomsten uit dividenden en/of termijndeposito's wordt niet belast. Waardestijging uit beleggingen, zowel offshore als lokaal, wordt ook niet belast. Echter, lokaal verdiend salaris en winst op o.g. zijn beide belastbaar.
Ja. En ja, Premium MM2H houders komen in aanmerking voor een banklening tot 80% van de waarde van het bewuste pand. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer gegevens opvragen.
U dient een brief van uw overheid te overleggen in het geval van pensioen, of van uw bedrijf in het geval van salaris. U dient tevens drie opeenvolgende maandbankafschriften te verstrekken in het geval van pensioen, of zes opeenvolgende maandbankafschriften in het geval van salaris.
Ja, er dient een borg te worden betaald door degene die de Premium MM2H aanvraag indient; het exacte bedrag is afhankelijk van het geboorteland van de aanvrager. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw vraag verzenden.
Ja, dat is correct.
U kunt in dat geval gewoon uw paspoort laten vernieuwen, waarna u het resterende deel van de geldigheidsperiode van uw Premium MM2H Visum kunt laten toevoegen op het desbetreffende immigratiekantoor.
U kunt uw paspoort meenemen naar het immigratiekantoor in de plaats in kwestie, tezamen met alle vereiste documenten, waarna het verlengingsverzoek wordt verwerkt. Meer weten? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.
Ja, dat is juist. Het kopen of huren van een woning is niet verplicht bij het Premium MM2H Visum.

Het Premium MM2H Visum is risicovrij en kan op elk moment worden geannuleerd, waarop alle relevante bedragen worden terugbetaald. De exact te nemen stappen hangen wel af van de omstandigheden van de bewuste houder van het Premium MM2H Visum. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer gegevens opvragen.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend oriënterend gesprek over de mogelijkheden van MM2H? Gebruik onderstaand formulier om een Whatsapp Chat aan te vragen.

  m.  v.


Er zijn nogal wat sites over MM2H met onjuiste informatie. MM2H.nl is op voor het laatst aangepast.

All information contained herein is correct at time of publication.
MM2H.nl cannot and will not be held accountable for any inaccuracy, omission, or obsolescence that may occur. All rates are subject to change.