Voor optimaal gebruik van deze site, svp JavaScript activeren! De voordelen, privileges en voorwaarden van de Maleisische MM2H verblijfsvergunning - Met deze criteria kom je in aanmerking voor MM2H, het gouden visum voor een lang verblijf in Maleisië
 
 Federale MM2H
Malaysia My Second Home: Het oorspronkelijke MM2H Visum.

Malaysia My Second Home, MM2H in het kort, is het oorspronkelijke Gouden Visum dat door Maleisië beschikbaar wordt gesteld aan iedereen, waar ook ter wereld. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor het MM2H Visum. Dat geldt ook voor de gezinsleden van degene die het visum aanvraagt.

MM2H is een langjarige verblijfsvergunning, waar o.a. door zogeheten "pensionados" grif gebruik van wordt gemaakt. Zo overbrugden Canadese pensionado's, in Noord-Amerika "snowbirds" genoemd, hun koude wintermaanden traditiegetrouw doorgaans in het zonovergoten Florida. Met de komst van dergelijke verblijfsvergunningen in bijvoorbeeld Malta en Portugal neemt de vraag naar Gouden Visums ook in Europa echter rap toe.

Maar ook bij landen buiten Europa zijn Gouden Visums sterk in opkomst. Immers, de wereld wordt steeds toegankelijker en het zijn vooral de niet-Westerse landen waar je koopkracht in sprongen omhoog gaat. Kies je een land dat zich in de opkomende markt bevindt èn in de tropen, zoals Maleisië, dan kun je, los van de flinke financiële voordelen, ook rekenen op een volledig pakket diverse andersoortige pluspunten.

Hieronder vallen bijvoorbeeld de goed ontwikkelde infrastructuur in Maleisië en de prima zorg. Maar daarnaast staan ook de stabiliteit en veiligheid van het land hoog aangeschreven. Om het nog maar niet te hebben over de geweldige Maleisische keuken, de prachtige stranden en natuurlijk het heerlijke klimaat.

Het MM2H Visum is geldig voor een initiële periode van vijf jaar, waarna het met nog eens vijf jaar kan worden verlengd. Voorwaarde voor verlenging is wel dat nog aan alle visumvereisten wordt voldaan. Aan het einde van de periode van 10 jaar hebben houders de mogelijkheid om het visum verder te verlengen.

De Ontwikkeling van MM2H

Naarmate de vraag en het aantal actieve MM2H houders snel stegen, realiseerde de toekomstgerichte Maleisische overheid zich dat het visum aan uitbreiding toe was. Om nog beter te kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van de verschillende categorieën MM2H deelnemers besloot men MM2H uit te breiden.

Vandaag de dag zijn er in totaal vier verschillende MM2H Visums, elk met specifieke voorwaarden en privileges. Ieder MM2H Visum is afgestemd op de verlangens van de respectievelijke deelnemer ervan.

De vier verschillende MM2H Visums zijn:

1. Federale MM2H (MM2H)
2. Premium ViP MM2H   (PViP-MM2H)  
3. Sarawak MM2H (S-MM2H)
4. Sabah MM2H (SBH-MM2H)

Gezien de uitbreiding van het aanbod is het raadzaam om alle vier de visum varianten onder de loep te nemen. Goede kans dat één van de vier perfect bij uw specifieke omstandigheden en doelstellingen past.

Wie komt in Aanmerking voor MM2H?

Waar ter wereld u zich ook bevindt, iedereen is vrij om zich voor het MM2H Visum aan te melden. Het is overigens wel zo dat de minimale leeftijd 3vijf jaar is. Dat geldt althans voor degene die de aanvraag indient. Er is geen leeftijdsgrens voor eventuele huwelijkspartners of andere personen ten laste die in de aanvraag zijn opgenomen. Alle aanvragen worden goedgekeurd zodra aan alle voorwaarden is voldaan.

Bovendien mogen ook eventuele kinderen u vergezellen als personen ten laste, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 21 jaar. Zijn uw ouders de 60 gepasseerd? Dan zijn ook zij welkom. Heeft u daarnaast ook een huishoudhulp die u graag wil aanhouden? Dan kunt u deze ook op de aanvraag laten opnemen. D.w.z. mits zijn of haar leeftijd tussen de 25 en 4vijf jaar ligt.

MM2H Wereldwijd

Wilt u meer over MM2H te weten komen maar dan vanuit het perspectief van een ander land? Dat kan, aangezien MM2H voor elk land ter wereld beschikbaar is. Hoewel het aantal landen met ook een eigen MM2H platform onverstoorbaar toeneemt, gaan de linkjes hieronder naar de sites die reeds zijn voltooid.

Europa
België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, VK, Zweden, Zwitserland
         N. Amerika
Canada, VS
M. Oosten
Iran, S. Arabië, VAE
Azië
Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesië, Japan, Pakistan, Singapore, Taiwan, Zuid-Korea, Vietnam
Oceanië
Australië, N. Zeeland

Staat het voor u relevante land nog niet vermeld? Laat het ons met onderstaand formulier weten.

Klik anders hier voor de nu geldende MM2H voorwaarden voor inwoners van Nederland, of hier voor de MM2H privileges.

Veelgestelde Vragen (Klik de + voor de antwoorden)

Ja, u kunt de aanvraag ook zelf doen. Echter, alleen fysieke aanvragen, d.w.z. op papier, worden aanvaard, ofwel van uzelf, dan wel van een door u aangewezen consulent. Houd er ook rekening mee dat bepaalde onderdelen van de aanvraag niet altijd even eenvoudig zijn, zoals de vereiste voor een visumsponsor. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw verzoek verzenden.
Nee. Het termijndeposito moet bij een lokale bank worden ondergebracht.
Na één jaar looptijd kan een deel van de depositorekening verzilverd worden, zij het uitsluitend voor de volgende doeleinden huisvesting, onderwijs of medische zorg. Houd er tevens rekening mee dat, afhankelijk van de situatie, de depositorekening boven het vastgestelde minimum moet blijven.
De medische keuring onderzoekt op de besmettelijke ziekten TB, HIV, malaria en hepatitis. Ja, alle personen ten laste op de MM2H aanvraag moeten de medische keuring ondergaan en uiteraard met succes doorstaan. De medische keuring kan worden ondergaan bij elk willekeurig medische instelling, zolang deze 1) erkend is en 2) zich in dezelfde plaats bevindt als waar de MM2H aanvraag in kwestie is ingediend. Is degene die de MM2H aanvraag indient, bijvoorbeeld a.g.v. zijn of haar vergevorderde leeftijd, niet in staat om een zorgverzekering af te sluiten, dan kan hij of zij worden vrijgesteld van de medische keuring.
Met de juiste ziektekostenverzekering bent u gedekt tegen onverhoopte medische kosten. Omdat er in Maleisië diverse maatschappijen zijn, zowel plaatselijke als internationale, die verzekeringsdiensten aanbieden, raden we u aan om goed onderzoek te doen voordat u uw definitieve keuze maakt. Heeft u behoefte aan een aantal suggesties? Laat het ons weten met onderstaand formulier.
Ja, iedereen met een MM2H Visum mag een huis kopen. Sterker nog, Maleisië is een van de weinige landen waar niet-ingezetenen volledig eigenaar mogen zijn van o.g, zelfs als het zogeheten freehold o.g. betreft, d.w.z. land of een huis waarvan de eigendomsrechten nooit verlopen. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, maar deze zijn alleszins billijk.
Het is per definitie niet toegestaan om tijdens het verblijf in Maleisië in loondienst te treden. MM2H houders ouder dan 50 jaar kunnen echter een verzoek indienen om parttime te werken. Dit verzoek wordt meestal goedgekeurd.
Het duurt meestal zo'n drie maanden voordat de visumaanvraag geheel is verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen, aangezien de aanvraag in bepaalde gevallen ook door partijen buiten Maleisië in behandeling moet worden genomen.
Inkomen uit het buitenland, zoals huurinkomsten, overboekingen en vaste periodieke inkomsten uit dividenden en/of termijndeposito's wordt niet belast. Beleggingsrendement, zowel offshore als lokaal, wordt ook niet belast. Echter, lokaal verdiend salaris en winst op o.g. zijn beide belastbaar.
Ja. En ja, MM2H houders komen in aanmerking voor een banklening tot 80% van de waarde van het bewuste pand. Meer weten? Met onderstaand formulier kunt u meer details opvragen.
U dient een brief van uw overheid te overleggen in het geval van pensioen, of van uw bedrijf in het geval van salaris. U dient tevens drie opeenvolgende maandbankafschriften te verstrekken in het geval van pensioen, of zes opeenvolgende maandbankafschriften in het geval van salaris.
Ja, er dient een borg te worden betaald door degene die de MM2H aanvraag indient; het exacte bedrag is afhankelijk van het geboorteland van de aanvrager. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw vraag verzenden.
Uw kinderen moeten zich eerst inschrijven, waarna u de aanvraag voor uw MM2H Visum kunt indienen.
Als uw aanvraag is gebaseerd op uw schoolgaande kinderen, dan moet hun school zich in de regio bevinden waar uw aanvraag is ingediend.
Nee. Buitenlanders in Maleisië, zo ook Nederlanders, mogen alleen o.g. kopen voor woondoeleinden.
Jazeker. Zolang u gedurende alle kalenderjaren van uw MM2H Visum minimaal 90 dagen in Maleisië verbleef, heeft u voldaan u aan deze voorwaarde.
U kunt in dat geval gewoon uw paspoort laten vernieuwen, waarna u het resterende deel van de geldigheidsperiode van uw MM2H Visum kunt laten toevoegen op het desbetreffende immigratiekantoor.
U kunt uw paspoort meenemen naar het immigratiekantoor in de plaats in kwestie, tezamen met alle vereiste documenten, waarna het verlengingsverzoek wordt verwerkt. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.
U dient documentatie te verstrekken waarin de details van de medische aandoening staan beschreven. E.e.a. dient voorts ondertekend te worden door een particuliere arts met een inschrijving bij de Malaysia Medical Council, of anders een door de overheid erkende arts.
Ja, dat is juist. Het kopen of huren van een woning is niet verplicht bij het MM2H Visum.
Het MM2H Visum kan op elk moment worden geannuleerd, waarna alle eventueel openstaande gelden, zoals het depositobedrag, worden teruggestort. De exact te nemen stappen hangen wel af van de omstandigheden van de bewuste houder van het MM2H Visum. Meer weten? Met onderstaand formulier kunt u meer gegevens opvragen.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend oriënterend gesprek over de mogelijkheden van MM2H? Gebruik onderstaand formulier om een Whatsapp Chat aan te vragen.

  m.  v.
Er zijn nogal wat sites over MM2H met onjuiste informatie. MM2H.nl is op voor het laatst aangepast.

All information contained herein is correct at time of publication.
MM2H.nl cannot and will not be held accountable for any inaccuracy, omission, or obsolescence that may occur. All rates are subject to change.