Voor optimaal gebruik van deze site, svp JavaScript activeren! De voorwaarden voor het MM2H Visum van Maleisië - Wat u moet weten als u overweegt om een aanvraag in te dienen voor het MM2H gouden visum
 
 Voorwaarden Federale MM2H
Hoe kom je in aanmerking voor het oorspronkelijke MM2H Visum?

VOORWAARDEN FEDERALE MM2H VISUM

Leeftijd
Minimaal 3vijf jaar oud.

Inkomen1
Offshore maandelijks inkomen van tenminste RM40.000,-2

Deposito Rekening3.
RM1M.

Letter Of Good Conduct
Verklaring van goed gedrag, van de Nederlandse overheid als u een Nederlands paspoort heeft.

Kosten Visumaanvraag
Jaarlijkse pasvergoeding van RM500,-.
Eenmalige verwerkingskosten van RM5.000,- voor de hoofdaanvrager3.
Eenmalige verwerkingskosten voor de MM2H consulent, indien van toepassing. Wordt de aanvraag zelf gedaan, dan is dat kosteloos

Medisch Onderzoek
Na goedkeuring van de aanvraag moeten alle personen ten laste, m.a.w. iedereen die op de aanvraag voorkomt, met succes een medisch onderzoek ondergaan, ter controle op eventuele overdraagbare ziekten. Het onderzoek moet bij een privéziekenhuis of -kliniek in Maleisië plaatsvinden.

Zorgverzekering
Alle personen ten laste dienen verzekerd te zijn bij een verzekeringsmaatschappij in Maleisië. Kosten voor dergelijke verzekering: Vanaf zo'n RM600,-, afhankelijk van leeftijd, geslacht, enz. Overigens geldt deze verplichting niet voor personen van 59 jaar en ouder..

Minimaal Verblijf
Houders van het MM2H Visum moeten in totaal 90 dagen per jaar in Maleisië verblijven.

Loondienst
Werken in loondienst is in beginsel niet toegestaan in Maleisië. Iedereen met de leeftijd van 50 jaar of ouder kan echter een verzoek indienen om parttime te werken. Meestal wordt dit verzoek ingewilligd.

Ten Slotte
Houders van het MM2H Visum wordt geacht zich te onthouden van activiteiten of handelingen die als gevoelig en/of riskant kunnen worden aangemerkt, ofwel voor de bevolking, dan wel voor het land, an sich.

150% opname toegestaan voor aankoop van een huis, of gezondheidszorg, of onderwijs
2Extra RM50.000,- per persoon ten laste
3Extra RM2,500,- per persoon ten lasteVeelgestelde Vragen (Klik de + voor de antwoorden)

Ja, u kunt de aanvraag ook zelf doen. Echter, alleen fysieke aanvragen, d.w.z. op papier, worden aanvaard, ofwel van uzelf, dan wel van een door u aangewezen consulent. Houd er ook rekening mee dat bepaalde onderdelen van de aanvraag niet altijd even eenvoudig zijn, zoals de vereiste voor een visumsponsor. Meer weten? Met onderstaand formulier kunt u meer details opvragen.
Nee. Het termijndeposito moet bij een lokale bank worden ondergebracht.
Na één jaar looptijd kan een deel van de depositorekening verzilverd worden, zij het uitsluitend voor de volgende doeleinden huisvesting, onderwijs of medische zorg. Houd er tevens rekening mee dat, afhankelijk van de situatie, de depositorekening boven het vastgestelde minimum moet blijven.
De medische keuring onderzoekt op de besmettelijke ziekten TB, HIV, malaria en hepatitis. Ja, alle personen ten laste op de MM2H aanvraag moeten de medische keuring ondergaan en uiteraard met succes doorstaan. De medische keuring kan worden ondergaan bij elk willekeurig medische instelling, zolang deze 1) erkend is en 2) zich in dezelfde plaats bevindt als waar de MM2H aanvraag in kwestie is ingediend. Is degene die de MM2H aanvraag indient, bijvoorbeeld a.g.v. zijn of haar vergevorderde leeftijd, niet in staat om een zorgverzekering af te sluiten, dan kan hij of zij worden vrijgesteld van de medische keuring.
Met de juiste ziektekostenverzekering bent u gedekt tegen onverhoopte medische kosten. Omdat er in Maleisië diverse maatschappijen zijn, zowel plaatselijke als internationale, die verzekeringsdiensten aanbieden, raden we u aan om goed onderzoek te doen voordat u uw definitieve keuze maakt. Heeft u behoefte aan een aantal suggesties? Laat het ons weten met onderstaand formulier.
Ja, iedereen met een MM2H Visum mag een huis kopen. Sterker nog, Maleisië is een van de weinige landen waar niet-ingezetenen volledig eigenaar mogen zijn van o.g, zelfs als het zogeheten freehold o.g. betreft, d.w.z. land of een huis waarvan de eigendomsrechten nooit verlopen. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, maar deze zijn alleszins billijk.
Het is per definitie niet toegestaan om tijdens het verblijf in Maleisië in loondienst te treden. MM2H houders ouder dan 50 jaar kunnen echter een verzoek indienen om parttime te werken. Dit verzoek wordt meestal goedgekeurd.
Het duurt meestal zo'n drie maanden voordat de visumaanvraag geheel is verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen, aangezien de aanvraag in bepaalde gevallen ook door partijen buiten Maleisië in behandeling moet worden genomen.
Inkomen uit het buitenland, zoals huurinkomsten, overboekingen en vaste periodieke inkomsten uit dividenden en/of termijndeposito's wordt niet belast. Waardestijging uit beleggingen, zowel offshore als lokaal, wordt ook niet belast. Echter, lokaal verdiend salaris en winst op o.g. zijn beide belastbaar.
Ja. En ja, MM2H houders komen in aanmerking voor een banklening tot 80% van de waarde van het bewuste pand. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.
U dient een brief van uw overheid te overleggen in het geval van pensioen, of van uw bedrijf in het geval van salaris. U dient tevens drie opeenvolgende maandbankafschriften te verstrekken in het geval van pensioen, of zes opeenvolgende maandbankafschriften in het geval van salaris.
Ja, er dient een borg te worden betaald door degene die de MM2H aanvraag indient; het exacte bedrag is afhankelijk van het geboorteland van de aanvrager. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.
Uw kinderen moeten zich eerst inschrijven, waarna u de aanvraag voor uw MM2H Visum kunt indienen.
Als uw aanvraag is gebaseerd op uw schoolgaande kinderen, dan moet hun school zich in de regio bevinden waar uw aanvraag is ingediend.
Nee. Buitenlanders in Maleisië, zo ook Nederlanders, mogen alleen o.g. kopen voor woondoeleinden.
Jazeker. Zolang u gedurende alle kalenderjaren van uw MM2H Visum minimaal 90 dagen in Maleisië verbleef, heeft u voldaan u aan deze voorwaarde.
U kunt in dat geval gewoon uw paspoort laten vernieuwen, waarna u het resterende deel van de geldigheidsperiode van uw MM2H Visum kunt laten toevoegen op het desbetreffende immigratiekantoor.
U kunt uw paspoort meenemen naar het immigratiekantoor in de plaats in kwestie, tezamen met alle vereiste documenten, waarna het verlengingsverzoek wordt verwerkt. Meer weten? Met onderstaand formulier kunt u meer gegevens opvragen.
U dient documentatie te verstrekken waarin de details van de medische aandoening staan beschreven. E.e.a. dient voorts ondertekend te worden door een particuliere arts met een inschrijving bij de Malaysia Medical Council, of anders een door de overheid erkende arts.
Ja, dat is juist. Het kopen of huren van een woning is niet verplicht bij het MM2H Visum.
Het MM2H Visum kan op elk moment worden geannuleerd, waarna alle eventueel openstaande gelden, zoals het depositobedrag, worden teruggestort. De exact te nemen stappen hangen wel af van de omstandigheden van de bewuste houder van het MM2H Visum. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend oriënterend gesprek over het MM2H Visum? Gebruik onderstaand formulier om een Whatsapp Chat aan te vragen.

  m.  v.
Er zijn nogal wat sites over MM2H met onjuiste informatie. MM2H.nl is op voor het laatst aangepast.

All information contained herein is correct at time of publication.
MM2H.nl cannot and will not be held accountable for any inaccuracy, omission, or obsolescence that may occur. All rates are subject to change.